תיבת טקסט: תלמידים  יקרים !
בתוכנית זו תלמדו
תיבת טקסט: לגלוש באינטרנט
ולחקור
תיבת טקסט: עמוד ראשי- 
נושאי  תוכנית”זה הזמן“ 
תיבת טקסט: פירוט הפעילויות