Make your own free website on Tripod.com

הנחייה לאתר תלמיד 

 


תלמיד יקר !

 

עליך לבנות אתר ליחידת הלימוד בנושא : העיתון

בבניית האתר עליך לבחור את אחת המשימות שעסקת בהן ביחידת הלימוד ולבנות להן אתר .

לבחירתך;

מבנה הכתבות.

אתיקה עיתונאית .

השוואה בין עיתונים מודפסים.

השוואה בין עיתונים דיגיטאליים.

עריכת העיתון הבית ספרי.

מדורים ופרסומות בעיתונים.

אתרי עיתונים.

 

לפניך מאפיינים חשובים בבניית אתר . קרא אותם והקפד להשתמש בהם.

 

*  הטכנולוגיה משפרת את הלמידה של התלמיד -            

הלמידה הופכת למעניינת ומושכת ותלמידים שאינם חברי המערכת יוכלו ללמוד את הנושא בעזרתך .

 

*  התאמה למטרות ולנושאים-                     

הקפד להעביר את עיקרי המידע באופן תמציתי ומדויק.

 

*  התאמה לאוכלוסיות שונות-         

הקפד להשתמש בשפה שתהיה מובנת לגיל התלמידים (כיתות ה'-ו').

 

 

*  שימוש בטכנולוגיה כאמצעי תקשורת.-             

בעזרת הטכנולוגיה תוכל ליצור קשר עם תלמידים אחרים שיבקרו באתר והם איתך – תקשורת המון-אישית.

 

*  תוכן -

הקפד שהמידע  יהיה מדויק ,שלם ,שימושי ,עדכני ובעל משמעות.

 

*  דקדוק -

הקפד שהטקסט יהיה ללא שגיאות כתיב או דקדוק.

 

*  שפה -

הקפד להשתמש בשפה נאותה, מכובדת ומכבדת אותך ואת הנמענים שלך.


 

 

*  מיתאר-

הקפד שהאתר יהיה  ידידותי למשתמש וכולל קישורים מתאימים וברורים, הסדר של המידע הגיוני ועיקבי.

 

*  ניווט-

הקפד כי לכל עמוד יהיו קישורים שמחזירים לעמודים קודמים ולעמוד הבית.

 

*  תמונות וגרפיקה-

הקפד שהגרפיקה תהיה מושכת את העין ומתאימה, מיקום התמונות נכון ואינו מפריע לתוכן.

 

*  טקסט,צבע ורקע-

הקפד שהטקסט יהיה קריא ,רקע לא מתבלט ומותאם לצבעי הטקסט והגרפיקה.

 

*  רשימות וטבלאות-

רשימות וטבלאות מתוכננות וממוקמות נכון.

 

*  היפר קישורים-

הקפד שההיפר קישורים יפעלו היטב.

 

*  שיתוף פעולה-

שתף פעולה עם יתר חברי הקבוצה והתייחס אליהם בכבוד. כל אחד מכם בונה נושא אחד ויחד – נבנה את האתר המשותף שלנו!