Make your own free website on Tripod.com

פעילות 2

פעילות "על סדר היום"

אופי הפעילות :זוגות

 

לאחר שהכרתם את העיתון המודפס , נבקר באתרי

העיתון האלקטרוני .

בקרו באתרי העיתונים האלקטרוניים ( אתרי עיתונים וחדשות )

*  בחר את הכתבה היומית המעניינת אותך.

 

*  העתק את הכתבה לתוכנת WORD בעזרת תוכנה להיפוך עברית _DROP (הדרכה לשימוש בתוכנה).

 


*  סמן בצבע/ או ע"י מקש האר                    את הכותרת הראשית

(תוכל להיעזר לקסיקון מושגים בתקשורת).

 

 

*  סמן בצבע/ או ע"י מקש האר  את הכותרת המשנית.

 

*  סמן בצבע/ או ע"י מקש האר  את הפתיח.

 

*  סמן בצבע/ או ע"י מקש האר  את הכתבה.

 

כתוב את העיתון שממנו העתקת את הכתבה ואת התאריך.

 

*  מדוע בחרת בכתבה זו ?

*  כתוב תגובותיך לכתבה שבחרת .

*  במה שונה פרסום הכתבה בעיתון האלקטרוני מהעיתון

       המודפס ?

 

יש לך רעיון ???

 

חשוב על כותרת אחרת לכתבה שבחרת.

 

חשוב מאוד!

כאשר כותבים כותרת לכתבה זכור כי

                                      כותרת שמציינת עובדה –כותרת תמצית.

                                      כותרת שמציינת דיעה- סיטואציה +שאלה .

                                      כותרת שמציינת ציטוט- כותרת ציטוט .

 

 

את הכותרת שהצעת ,עצב בתוכנת WORD, כרצונך.

שוחח עם חבריך למשימה על הכותרת שבחרת ועל הכותרת שחברך בחר.

דונו איזה סוג כותרת זו; עובדה, דיעה ,ציטוט.

 

 

 

 

פעילות זו נערכה בסיוע :"קצת אקטואליה" מחוז צפון, משרד החינוך.