Make your own free website on Tripod.com

פעילות 11

"זה הזמן "

לערוך השוואה בין עיתון מודפס לאלקטרוני

 

ברשותך עיתונים יומיים מודפסים, במידה ואין ברשותך עיתון יומי מודפס ,תוכל להעזר באתרי העיתונים והחדשות ולצפות בערך העיתון המודפס. לאחר עיון בעיתונים המודפסים.

*  עיין בקובץ אתרי העיתונים והחדשות .

*  בחר שני סוגי עיתונים כתוב את שמותיהם בטבלה

*  בקר באתרי עיתונים אלו

התייחס לקריטריונים בטבלה שלפניך וערוך השוואה;

 

שם העיתון;

שם העיתון;

קריטריונים

אלקטרוני

מודפס

 

 

 

חשיפת פרטים

 

 

רצף המידע

 

 

זמינות

 

 

סגנון לשון-

תגובות קוראים

 

 

נושאים מדוברים בעיתון

 

 

מדורים

 

 

"פורום"

 

 

תמונות וצבע

 

 

שירות(קניה/חינם)

 

 

סקופ

 

 

שימוש בנייר

 

 

מבנה העיתון

 

 

 

 

* בחר חמישה מושגים מלקסיקון המושגים בעיתונות , בדוק האם הם מופיעים בעיתון המודפס ובעיתון האלקטרוני.

 


*  סמן בעזרת מקש האר                       את המושג שזיהית בצבע והכן מקרא.

 

-        לדוגמא : פתיח – כחול וכו'

 

*  חפש נושא שמעניין אותך בשני העיתונים שבחרת וחפש עליו מידע נוסף באינטרנט.

 

*  תוכל להיעזר בקובץ חיפוש מידע וכתובות אינטרנט.