Make your own free website on Tripod.com

מנהלים דיון בפורום 

 

 


מהו פורום ?

הפורום הוא קבוצת דיון ,בה כל אחד יכול לכתוב את דבריו וכולם יכולים לקרוא ולהגיב.

בניגוד לצ'ט, השיחה בפורום איננה חייבת להיות בו זמנית . הפורום מוקדש בדרך כלל לנושא ספציפי.

 

כללי שיחה בפורום

 

לפני ההשתתפות בניהול דיון בפורום עליך לקרוא את כללי השיחה הבאים ולפעול בהתאם ;

 

1.      עליך להזדהות בשמך המלא ולא בכינוי.

2.      כתוב בשפה ברורה ותרבותית.

3.      התייחס רק לנושא הקשור בפורום . אין לנהל תקשורת ביניכם בנושאים אחרים שאינם שייכים לפורום !

4.      מנהל הפורום רשאי למחוק הודעות בפורום שאינן על פי הכללים הנ"ל.

5.      עליך להתחייב לכללים הנ"ל.

 

הסבר מלבני מעוגל: התחייבות לפורום
אני מאשר שקראתי את כללי השיחה בפורום ואני מתחייב לשמור על כללים אלו.
שם פרטי ____________
שם משפחה ____________
כיתה________________